Skulpturene

Allium (2014), av Sverre Wyller. En del av Sparebankstiftelsen DNB sitt prosjekt Skulpturstopp og en gave til Østre Toten kommune.

Skulpturen Allium er tenkt som et klassisk stilleben i det rike kulturlandskapet på Toten. Sett på avstand, fungerer den også slik, med Mjøsa i bakgrunnen. Skulpturen er bygget av rivningsmaterialer fra tidligere inustrianlegg og andre byggverk av stål i regionen. Stålet er blitt gjenreist i skulpturen og har fått en ny funksjon, men beholdt sin industrielle blå farge. Skultpturen er laget som en strektegning og antyder formen av organisk vekst. Dette henspiller på hovednæringen, grønnsaksproduksjonen, som på mange måter er stedets identitet. Skulpturen er gjort stor og tydelig for å markere denne identiteten. Størrelsen forholder seg også til bygningene på Billerud. Allium er plassert som en portal over den opprinnelige hovedaksen inn til garden. Skulpturen er stilt diagonalt over veien - for ikke bare å være en portal - men også en frittstående form i landskapet.


Vandrer (2017) av Henning Olav Espedal. Et monument over Peder Balke.

Grunnideen er å plassere Balke i et nordnorsk landskap. Han står på en liten klippe og ser naturkreftene herje rundt seg. I dyp konsentrasjon forsøker han å skape seg et sinnbilde av det han ser: vinden, bølgene, fjell og himmel, inntrykk som senere gjenoppstår i frie komposisjoner. For Balke er ikke naturen målet, men middelet som gir ham mulighet til å uttrykke seg. På samme måte tenker kunstneren rundt utformingen av skulpturen: målet var ikke å lage en naturtro Balke, men en skikkelse som tar opp i seg landskapet han løste på en så fascinerende måte.

Skulpturen er i bronse og har en høyde på 240 cm. Skulpturen er finansiert av Oppland Fylkeskommune og Totens Sparebank.

Søylegang (Helgøya) av Johannes Engelsen Espedal.  En del av prosjektet Mjøsa - et kunstprosjekt (2018).

På stranden nedenfor Billerud er det ryddet et område hvor det blant annet er plassert ut tre kannelerte søyler. Søylene er laget i limtre ved en lokal søylefabrikk og videre behandlet. De befinner seg på punkter i landskapet hvor det tidligere sto trær. I tillegg er det anlagt en sti og plassert ut vegskilt i messing. Ønsket har vært å skape og å understreke ideen om et nytt sted som løsriver seg fra de umiddelbare omgivelsene, men samtidig kobler seg på nærområdet og utsikten på nye måter. Skråningen, den gjenværende vegetasjonen og komposisjonen av de tilførte elementene, er tenkt inn i en helhet som nærmest skaper et lukket rom og en passasje mot Mjøsa og Helgøya. Som grep har prosjektets retning vært å forsterke følelsen av å befinne seg i et sakralt, men åpent rom formet i den eksisterende topografien.

Prosjektet er finansiert av Østre Toten kommune, Hedmark og Oppland fylkeskommuner.

Visir av Ansgar Ole Olsen (på Tallodden). En del av prosjektet Mjøsa - et kunstprosjekt (2018).

Prosjektet Protese og Visir er et kunstprosjekt som er plassert på fem forskjellige steder rundt Mjøsa. Materialene er stein fra Mjøsstrendene og rustfritt stål. På Tallodden står installasjonen Visir. Visir handler om beskyttelse og utsyn, men også stengsel. Installasjonen består av 16 steiner som er satt sammen til et kvadrat, 4 x 4 meter. Steinene er hentet fra stedet og fått påmontert visir og plassert på toppen av søylene.

Søylene er spinkle, uttrykker kanskje sårbarheten i naturen. Østre Toten er en jordbrukskommune og kvadratet kan assosieres til åker.

Ansgar Ole Olsens verk rundt Mjøsa handler om å ta vare på vår sårbare natur. Gjennom dette prosjektet prøver han å sette søkelys på Mjøsa, midtpunktet i Innlandet, vannkilde for mange tusen mennesker.

Prosjektet er finansiert av Østre Toten kommune, Hedmark og Oppland fylkeskommuner.